Friday, 2019-04-19, 10:42 AM
Welcome Guest | RSS
Main | Bài Hát Phượng Mai 2 | Registration | Login
Site menu
Search Engine
Login form
Our poll
Rate my site
Total of answers: 1
Site friends
 • Create a free website
 • Vietnamese Women for Human Rights
 • OneVietnam Network
 • Yêu Nhạc Vàng
 • Statistics

  Total online: 1
  Guests: 1
  Users: 0
  Bài hát Phượng Mai - Nghe nhạc Phượng Mai chọn lọc | Nghe Nhạc Vàng - Trang 2
  This text will be replaced

  Nghe Nhạc Phượng Mai


  Mp3
  Anh Ở Đâu
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Anh Ở Đâu - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Anh Ở Đâu - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Áo Em Chưa Mặc Một Lần
  Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Áo Em Chưa Mặc Một Lần - Giao Linh 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Áo Em Chưa Mặc Một Lần - Giao Linh về máy.
  Mp3
  Em Sắp Về Chưa
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Em Sắp Về Chưa - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Em Sắp Về Chưa - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Ga Chiều
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Ga Chiều - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Ga Chiều - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Hai Lối Mộng
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Hai Lối Mộng - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Hai Lối Mộng - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Lời Tạ Từ
  Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Lời Tạ Từ - Giao Linh 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Lời Tạ Từ - Giao Linh về máy.
  Mp3
  Người Tình Không Đến
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Người Tình Không Đến - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Người Tình Không Đến - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tâm Sự Tuổi Tình Yêu
  Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tâm Sự Tuổi Tình Yêu - Giao Linh 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tâm Sự Tuổi Tình Yêu - Giao Linh về máy.
  Mp3
  Trời Ghen Má Đỏ
  Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Trời Ghen Má Đỏ - Giao Linh 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Trời Ghen Má Đỏ - Giao Linh về máy.
  Mp3
  Thư Đô Thị
  Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Thư Đô Thị - Giao Linh 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Thư Đô Thị - Giao Linh về máy.
  Mp3
  Xin Làm Chim Rừng Núi
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Xin Làm Chim Rừng Núi - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Xin Làm Chim Rừng Núi - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Con Tàu Định Mệnh
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Con Tàu Định Mệnh - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Con Tàu Định Mệnh - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Loài Hoa Không Vỡ
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Loài Hoa Không Vỡ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Loài Hoa Không Vỡ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Thành Phố Buồn
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Thành Phố Buồn - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Thành Phố Buồn - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tình Là Sợi Tơ
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tình Là Sợi Tơ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tình Là Sợi Tơ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tình Anh Biển Rộng Sông Dài
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tình Anh Biển Rộng Sông Dài - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tình Anh Biển Rộng Sông Dài - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Chiều Thương Đô Thị
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Chiều Thương Đô Thị - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Chiều Thương Đô Thị - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Cơn Mê Tình Ái
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Cơn Mê Tình Ái - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Cơn Mê Tình Ái - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Người Xa Về Thành Phố
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Người Xa Về Thành Phố - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Người Xa Về Thành Phố - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Trăm Nhớ Ngàn Thương
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Trăm Nhớ Ngàn Thương - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Trăm Nhớ Ngàn Thương - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Xin Làm Chim Rừng Núi
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Xin Làm Chim Rừng Núi - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Xin Làm Chim Rừng Núi - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Con Tàu Định Mệnh
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Con Tàu Định Mệnh - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Con Tàu Định Mệnh - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Loài Hoa Không Vỡ
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Loài Hoa Không Vỡ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Loài Hoa Không Vỡ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Thành Phố Buồn
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Thành Phố Buồn - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Thành Phố Buồn - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tình Là Sợi Tơ
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tình Là Sợi Tơ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tình Là Sợi Tơ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tình Em Biển Rộng Sông Dài
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tình Em Biển Rộng Sông Dài - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tình Em Biển Rộng Sông Dài - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Chiều Thương Đô Thị
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Chiều Thương Đô Thị - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Chiều Thương Đô Thị - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Cơn Mê Tình Ái
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Cơn Mê Tình Ái - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Cơn Mê Tình Ái - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Người Xa Về Thành Phố
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Người Xa Về Thành Phố - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Người Xa Về Thành Phố - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Trăm Nhớ Ngàn Thương
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Trăm Nhớ Ngàn Thương - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Trăm Nhớ Ngàn Thương - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Nếu Chúng Mình Cách Trở
  Trình bày: Tuấn Vũ, Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Nếu Chúng Mình Cách Trở - Tuấn Vũ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Nếu Chúng Mình Cách Trở - Tuấn Vũ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Biển Mặn
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Biển Mặn - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Biển Mặn - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Thói Đời
  Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Thói Đời - Tuấn Vũ 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Thói Đời - Tuấn Vũ về máy.
  Mp3
  Những Ngày Xưa Thân Ái
  Trình bày: Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Những Ngày Xưa Thân Ái - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Những Ngày Xưa Thân Ái - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Giọng Ca Dĩ Vãng
  Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Giọng Ca Dĩ Vãng - Tuấn Vũ 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Giọng Ca Dĩ Vãng - Tuấn Vũ về máy.
  Mp3
  Con Đường Xưa Em Đi
  Trình bày: Tuấn Vũ, Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Con Đường Xưa Em Đi - Tuấn Vũ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Con Đường Xưa Em Đi - Tuấn Vũ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Tâm Sự Người Lính Trẻ
  Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Tâm Sự Người Lính Trẻ - Tuấn Vũ 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Tâm Sự Người Lính Trẻ - Tuấn Vũ về máy.
  Mp3
  Nhật Ký Đời Tôi
  Trình bày: Tuấn Vũ, Phượng Mai | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Nhật Ký Đời Tôi - Tuấn Vũ - Phượng Mai 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Nhật Ký Đời Tôi - Tuấn Vũ - Phượng Mai về máy.
  Mp3
  Nỗi Buồn Châu Pha
  Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Nỗi Buồn Châu Pha - Tuấn Vũ 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Nỗi Buồn Châu Pha - Tuấn Vũ về máy.
  Mp3
  Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
  Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng
  Nghe bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Tuấn Vũ 'Right Click', Nhấn 'Save Target As' để tải bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Tuấn Vũ về máy.
  Đầu   1   [2]  3   4

  Phương Mai's Albums(15 albums)

  Lý Qua Cầu - Phượng Mai Lý Qua Cầu

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Lý Cái Mơn - Phượng Mai Lý Cái Mơn

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Chiều Quê Hương - Phượng Mai Chiều Quê Hương

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Anh Ở Đâu - Phượng Mai Anh Ở Đâu

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Thành Phố Buồn (1992) - Phượng Mai Thành Phố Buồn (1992)

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Con Tàu Định Mệnh - Phượng Mai Con Tàu Định Mệnh

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Biển Mặn - Phượng Mai Biển Mặn

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Tình Lỡ - Phượng Mai Tình Lỡ

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Chuyện Tình Lan Và Điệp - Phượng Mai Chuyện Tình Lan Và Điệp

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Thói Đời - Phượng Mai Thói Đời

  Trình bày: Phượng Mai
  Thể loại: Nhac Vàng
  Phượng Mai

  Free web hostinguCozCopyright © 2019
  Designed by IBM®